Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver til HHD nr 4, 2023

title

Arbeidsoppgaver til HHD nr 4, 2023

short_description

related_quiz

questions

Oppgave 1: Hva er Taiwan's nåværende status ifølge teksten? Forklar kort.

Oppgave 2: Hva er bakgrunnen for konflikten mellom Folkerepublikken Kina og Taiwan? Gi en kort historisk oversikt.

Oppgave 3: Diskuter betydningen av Taiwan for USA og andre land sett fra et geopolitisk perspektiv.

Oppgave 4: Hvordan påvirker konfliktene rundt Taiwan det internasjonale samfunnet, spesielt i forhold til diplomatiske relasjoner og medlemskap i internasjonale organisasjoner?

Oppgave 5: Hvilken rolle spiller USA i konfliktene mellom Kina og Taiwan? Diskuter USAs politikk og forpliktelser overfor Taiwan.

Oppgave 6: Hvilke konsekvenser kan en krig om Taiwan ha for regionen og andre deler av verden? Diskuter mulige scenarier.

Oppgave 7: Hva er ett-Kina politikken, og hvordan påvirker den internasjonale relasjoner og Taiwans status som land?

Oppgave 8: Analyser hvordan den økonomiske, sosiale og politiske utviklingen på Taiwan påvirker relasjonene til Kina og andre land.

Oppgave 9: Diskuter utfordringene og dilemmaene for Taiwan i forhold til å markere sin uavhengighet og samtidig unngå en væpnet konflikt med Kina.

 

Videre fordypning

Hva er geopolitikk?

Kina sikter mot toppen

tasks

tags

finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike land, gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

tags_migration