Hopp til innhold
Hvor hender det?

WTO - en papirtiger?

Med stadig flere og mer forskjelligartede medlemsland er forhandlingsprosessen i WTO blitt mer kompleks enn noensinne.
 • International economics
 • Trade
Hvor hender det?
Morten Bremer Mærli

Nobels fredspris 2005

Fredsprisen for 2005 ble delt likt mellom Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets generaldirektør Mohamed ElBaradei....
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
Hvor hender det?
Anders Romarheim

Hva er internasjonal terrorisme?

Terrorisme er et fenomen som er omgitt av gråsoner som flyter over i andre former for vold og ødeleggelse.Spørsmålet om hvordan terrorisme skal defineres...
 • Terrorism and extremism
 • Conflict
Hvor hender det?

Folkeavstemning i Irak

Folkeavstemningen i Irak i 2005 ble sett på som en milepæl i etableringen av et nytt demkrati etter Saddam husseins regime falt, men denne prosessen er...
 • The Middle East and North Africa
 • Peace operations
 • Governance
Hvor hender det?

FN ved et veiskille

Medlemslandene er uenige om hvordan FN kan bedre bli i stand til å hanskes med vår tids utfordringer.
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • United Nations
Hvor hender det?

EU: Fra grunnlovskrise til budsjettkrise?

Hvordan bør et utvidet EU struktureres slik at EU-prosjektet og dets institusjoner kan mer effektivt håndtere utfordringer?
 • The EU
Hvor hender det?

Ny norsk politikk i nord

Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands interesser.
 • Defence
 • Foreign policy
 • The Arctic
Hvor hender det?

Massevilleiing? Eller masseøydeleggingsvåpen?

Var usann informasjon med på å farge vedtaket om å gå inn i Irak i 2003?
351 - 359 av 359 oppføringer