Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnskunnskap (fellesfag)
 • Samfunnskunnskap (fellesfag)Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
Hvor hender det?

Putin, Putin og enda mere Putin

Hvordan har denne mannen klart å sikre seg stadig mer makt?
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
Hvor hender det?

Cybersikkerhet i Norge

Som et av verdens mest digitaliserte land er cyberangrep mot Norge noe vi bør være godt forberedt på. Men er vi godt nok sikret?
 • Cyber
Hvor hender det?
David Erland Isaksen

Hva er propaganda?

Propaganda er blitt brukt for å påvirke folks mening i flere hundre år. Men de siste årene har den endret karakter.
 • Cyber
Hvor hender det?

Deepfakes: Når ein ikkje kan tru på det ein ser

Såkalla deepfakes, falske videoar, er ikkje berre ei underhaldande teknologisk nyvinning. Det kan også være ein trugsel for deg, og ikkje minst kan det...
 • Security policy
 • Cyber
Hvor hender det?
Anja Beate Sletteland

Fra polarisering til voldelig opprør

Stormingen av den amerikanske kongressen blir ofte omtalt som et resultat av polarisering. Men hva er egentlig polarisering, og på hvilke måter kan dette...
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • North America
 • Conflict
1 - 5 av 20 oppføringer