Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnskunnskap (fellesfag)
  • Samfunnskunnskap (fellesfag)Reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
Hvor hender det?
David Erland Isaksen

Hva er propaganda?

Propaganda er blitt brukt for å påvirke folks mening i flere hundre år. Men de siste årene har den endret karakter.
  • Cyber
Hvor hender det?
Birger Berge

Pride og politikk

Pride er ei stor årleg markering av stoltheit over å vere den ein er, og for mangfald og likeverd. Men i nokre land kan det å gå i Pride-parade være livsfarleg.
  • Humanitarian issues
  • Human rights
Hvor hender det?

Putins uslitelige popularitet

Putin blir stadig anklaget for å lede et autoritært regime. Likevel er det ingen tvil om at han er en populær mann. Hvorfor stemmer russerne på Putin?
  • Economic growth
  • Russia and Eurasia
  • Human rights
  • Governance