Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnsøkonomi 2 (programfag)
 • Samfunnsøkonomi 2 (programfag)Utforske og gjøre rede for årsaker til økonomisk vekst i ulike land, og drøfte hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å bidra til økonomisk utvikling på kort og på lengre sikt
Hvor hender det?

Putin, Putin og enda mere Putin

Hvordan har denne mannen klart å sikre seg stadig mer makt?
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
Hvor hender det?

Korrupsjon: Den store syndebukken?

Kva meiner vi eigentleg med korrupsjon? Og er korrupsjon forklaringa på at nokre land er fattige?
 • Economic growth
 • Development policy
 • Humanitarian issues
 • Governance
Hvor hender det?

Mer frihandel over Nordatlanteren?

EU og USA forhandler nå om frihandel seg imellom. Om handelen mellom dem blir helt fri, kan de to største handelsblokkene sammen bli enda større.
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Europe
 • North America
 • Climate
 • The EU
Hvor hender det?
Alexander Zlatanos Ibsen

Hellas: lite land – med enorm gjeld

1. januar 2016 utgjør den greske statsgjelden hele 363 mrd. euro – dobbelt så mye som landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Det er et stort problem for...
 • International economics
 • Human rights
 • Governance
 • The EU