Hopp til innhold

Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Gå til oversikt over kompetansemål for Samfunnsøkonomi 2 (programfag)
 • Samfunnsøkonomi 2 (programfag)Utforske ulike faktorer som påvirker konkurranseevnen, og drøfte konsekvenser av endringer i konkurranseevnen
Hvor hender det?

Hvordan kan EU gjøre Europa tryggere?

Mange i Norge tenker på Den europeiske union (EU) som et fellesskap for økonomi og handel, men unionen bidrar i økende grad også til sikkerheten i Europa.
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • The EU
Hvor hender det?
Torkjell Leira

Brasils vekst og fall

Hvordan kunne Brasil så plutselig kastes ut i krise og kaos i brasiliansk økonomi og politikk?
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • South and Central America
 • Governance
Hvor hender det?
Alexander Zlatanos Ibsen

Hellas: lite land – med enorm gjeld

1. januar 2016 utgjør den greske statsgjelden hele 363 mrd. euro – dobbelt så mye som landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Det er et stort problem for...
 • International economics
 • Human rights
 • Governance
 • The EU