Hopp til innhold

Autonomi

name

Autonomi

description

Autonomi er selvstyre. Innenfor rammene av en stat kan en delstat, provins, kanton eller region ha indre selvstyre – rett til selvbestemmelse – til å forvalte seg selv – på mange av politikkens områder. Men utenriks- og forsvarspolitikk og handelspolitikk er gjerne utelatt. Egen delstatsregjering og/eller eget delstatsparlament kan være en del av det indre selvstyret. Autonomi vil oftest dreie seg om grader – fra begrenset til utstrakt autonomi.
Autonomi: av gresk autonomia: gi seg selv lover.

Se føderasjon