Avkolonisering

name

Avkolonisering

description

En prosess etter 1945 der kolonier i Afrika og Asia er blitt selvstendige land (iallfall formelt). Forhold både internasjonalt, i de enkelte kolonimaktene og i de enkelte koloniene bidro til politisk frigjøring for svært mange kolonier.

Internasjonalt ble FN dannet, og det å ha kolonier stred mot prinsippet om at nasjonene har rett til selvbestemmelse. FNs virksomhet kom på mange måter til å påskynde frigjøringsprosessen i koloniene. FN ga u-landene muligheter til å organisere seg i en grad som før hadde vært umulig.

  • 1940-årene: India, Pakistan, Burma, Sri Lanka blir frigjort (fra Storbritannia). Etter hvert også Laos, Kambodsja og Vietnam fra Frankrike
  • 1960-tallet: Mange kolonier i Afrika blir frigjort fra Storbritannia
  • Ny bølge i siste halvdel av 1970-tallet: Blant annet blir Angola, Mosambik, Namibia, Zimbabwe selvstendige land.