Hopp til innhold

Demokrati

name

Demokrati

description

Også kalt folkestyre. En styreform der folket, landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene, altså at de har like rettigheter til å delta.

Kilde: Store norske leksikon