Hopp til innhold

Drivhuseffekt

name

Drivhuseffekt

description

I atmosfæren verkar klimagassar som glaset i eit drivhus: Solstrålar (kortbølga energistråling) slepp inn og igjennom til jordatmosfæra – noko blir reflektert ut igjen. Samstundes blir varmestrålar frå jorda (langbølga, infraraud stråling) i stor grad haldne tilbake (nokoblir reflektert ut) i atmosfæren av klimagassane. Dermed skjer ei oppvarming av jorda.