EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

name

EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

description

 EØS er et økonomisk samarbeid mellom EU-landene og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Gjennom EØS-avtalen som trådte i kraft 1. januar 1994, er EFTA-landene med i EUs indre marked. Det siste EFTA-landet, Sveits, er ikke med i EØS.