Hopp til innhold

Euro

name

Euro

description

Den felles valutaen til 19 (per jan. 2017) av de 28 medlemslandene i EU (Storbritannia, Danmark og Sverige står utenfor). Landene som har kommet med fra og med 2004, har overgangsordninger fram til de skal ta euro i bruk. De 19 eurolandene har til sammen 339 millioner innbyggere.

For at et EU-land kan bli tatt opp i eurosamarbeidet må det oppfylle en rekke kriterier (konvergenskriteriene) bl.a.:

- Lav inflasjon

- Lave offentlige budsjettunderskudd: Maks 3 % av bruttonasjonalprodukt (BNP)

- Lav offentlig gjeld. Maks 60 % av BNP