Hopp til innhold

Flertall – hva kreves?

name

Flertall – hva kreves?

description

Flertall i forbindelse med et valg eller en avstemning over et forslag:

  • Simpelt (enkelt) – relativt flertall: Når et parti, en kandidat eller et forslag får flest (kan godt være under 50 %) stemmer av de avgitte stemmene, som kan være velgere ved valg eller representanter i en nasjonalforsamling.
  • Alminnelig flertall – tilslutning fra mer enn 50 % av stemmene til de som er til stede ved en avstemning, eller de som faktisk har stemt ved et valg.
  • Absolutt flertall har et parti, en kandidat eller et forslag når det har fått mer enn halvparten - 50 % - av  stemmene til de stemmeberettigete.
  • Kvalifisert flertall er det når et parti, en kandidat eller et forslag har oppnådd en på forhånd fastsatt større andel av stemmene, som regel 2/3 eller 3/4. Slikt flertall blir gjerne krevd i særlig viktige spørsmål, for eksempel ved grunnlovsendring.