Hopp til innhold

Forfatning

name

Forfatning

description

Forfatningen er de grunnleggende rettsreglene i en stat. I mange stater er forfatningen eller viktige deler av den nedfelt i en skreven grunnlov.