Hopp til innhold

Fredsbevarende operasjoner

name

Fredsbevarende operasjoner

description

Oftest flernasjonal inngripen som med et politisk mandat og partenes aksept anvender militære og/eller sivile midler for å bevare eller gjenopprette fred og stabilitet mellom stridende parter i et avgrenset område. Fredsbevaring er en metode som først og fremst De forente nasjoner (FN) anvender som ledd i arbeidet for å opprettholde internasjonal fred og stabilitet. FN anlegger en tredelt, grov tilnærming til fredsbevaring, som et virkemiddel for 1) bistå i å vedlikeholde våpenhviler, bl.a. som forutsetning for påfølgende politiske løsninger; 2) implementere omfattende avtaler, bl.a. knyttet til avvæpning av parter i en borgerkrig forut for overvåking og støtte til gjennomføring av valg; 3) beskytte humanitære operasjoner, bl.a. for å sikre at hjelp kommer frem i situasjoner med konflikt og voldsutøvelse.

Kilde: Snl.no