Hopp til innhold

Globalisering

name

Globalisering

description

Globalisering er en prosess med tiltakende bevegelser over landegrensene, og rekkevidden for disse bevegelsene blir mer og mer verdensomspennende (global). Denne prosessen innebærer kort og godt større åpenhet mellom landene – på de fleste områder. Ved at forbindelser på denne måten veves over landegrensene skjer det også en økt integrasjon og avhengighet mellom landene. Raske endringer innenfor økonomi, kultur, politikk, sikkerhet og informasjonsformidling står sentralt. Forutsetningene finner vi særlig i teknologiske endringer innenfor transport og informasjonsteknologi og politisk liberalisering.

Det er delte meninger om når globaliseringen startet, men alle synes enige om at den har skutt særlig stor fart, og blitt særlig intens fra 1980-tallet. Globaliseringen omfatter ikke alle, regioner, land og mennesker likt.