Hopp til innhold

Handelsbalanse

name

Handelsbalanse

description

Forskjellen mellom verdien av et lands import og eksport i et visst tidsrom. Landet har handelsoverskudd når eksporten er større enn importen, mens et handelsunderskudd oppstår når importen er større enn eksporten.