Handlingsrom

name

Handlingsrom

description

Handlingsrommet er forholdene/omstendighetene som gir mulighet for å gjøre det man har tenkt å gjøre eller som det er meningen at man skal gjøre. Mindre handlingsrom gjør dermed at man har redusert mulighet til å gjøre det man ønsker.

Kilde: Det Norske Akademis ordbok