Hegemoni

name

Hegemoni

description

I likhet med begrepene imperialisme og maktbalanse tar også hegemoni utgangspunkt i makt og forholdet mellom stater. Det brukes gjerne om en svakere form for dominans enn den som forekommer innenfor et imperium. Hegemoniet omfatter gjerne først og fremst dominerte staters utenrikspolitikk.

En stat med hegemoni dominerer og begrenser andre staters militærpolitikk, valg av alliansepartnere og generelt deres internasjonale handlefrihet. Hegemoni kan også brukes om evne til å styre rammevilkårene for internasjonal økonomi og politikk.