Humanitær krise

name

Humanitær krise

description

En krise som rammer mange mennesker og gjør dem hjelpetrengende. Disse kan skyldes f.eks. naturkatastrofer eller krig og flukt. Omtales også som humanitær katastrofe. At den er «humanitær» betyr at den gjelder mennesker.

Situasjonen i Jemen omtales ofte som verdens største humanitære krise fordi krigen der har ført til at svært mange mennesker har mistet livet på grunn av sult og sykdommer.