Hopp til innhold

Ikke-innblandingsprinsippet

name

Ikke-innblandingsprinsippet

description

Også omtalt som statssuverenitetsprinsippet. Hovedregel i FN-pakten (artikkel 2, del 7) og FNs praksis om at alle stater har rett til å styre seg selv uten inngrep eller trusler utenfra. Artikkelen forbyr andre stater å blande seg inn i indre forhold i en annen stat. Under henvisning til menneskerettighetene er prinsippet blitt kraftig utfordret de siste årene.