Hopp til innhold

Ikke-spredningsavtalen (NPT)

name

Ikke-spredningsavtalen (NPT)

description

NPT-avtalen (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) ble signert i juli 1968 og trådte i kraft i mars 1970. Avtalen pålegger stater uten kjernevåpen til for alltid å frasi seg muligheten til å utvikle kjernevåpen. Partene er forpliktet til å forhindre spredning av kjernefysisk materiale og teknologi som kan bli brukt til våpen.

Atommaktene forpliktet seg til ikke å hjelpe ikke-atommakter med å skaffe seg atomvåpen. Istedet kan de hjelpe dem ved å tilby dem kjernefysisk teknologi til fredelig bruk. Alle partene (signatarstatene) er enige om å arbeide for å bli kvitt atomvåpen. 187 land har godkjent NPT-avtalen. Som del av avtalen skal det holdes tilsynskonferanser hvert femte år.