Hopp til innhold

Ikke-statlige organisasjoner

name

Ikke-statlige organisasjoner

description

Nasjonale ikke-statlige organisasjoner, også kalt private organisasjoner eller NGO-er (etter engelsk Non-Governmental Organizations), samarbeider i dag i betydelig grad internasjonalt – med andre nasjonale, ikke-statlige organisasjoner. Innimellom har de gått sammen i internasjonale paraplyorganisasjoner som da på sjargong blir kalt INGO-er. De ikke-statlige organisasjonene er blitt stadig viktigere med- og motspillere for statene i internasjonal politikk. Innimellom blir de gjerne omtalt som sivilsamfunnet, særlig i nasjonal politikk.