Hopp til innhold

Indre marked

name

Indre marked

description

Med indre marked menes gjerne EUs indre marked. Her har EU-markedet blitt (1.1.1993) hjemmemarked for alle EU-landene (2011: ca 500 mill. innbyggere). EUs indre marked innebærer derfor mer integrasjon enn en tollunion og især et frihandelsområde. Disse omfatter bare varer.

I det indre markedet er det fri bevegelse for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft – de fire friheter. Dessuten er det et marked der konkurranssereglene skal være like. Mye av målet med det indre markedet var å bidra til vekst i EU for å stå sterkere i konkurransen med bl.a. USA og Japan.