Hopp til innhold

Infrastruktur

name

Infrastruktur

description

Det helt grunnleggende reisverk, stamme eller byggverk i et samfunn − på en måte hovedblodårene i et samfunn. Det er gjerne selve kjernen i et samfunn, en organisasjon, et system eller en virksomhet. Fysisk infrastruktur eller transportinfrastruktur kan være opplegg for overføring eller transport av personer, varer, energi, vann, informasjon. Altså: veier, havner, jernbanenett, flyplasser, bruer, ledningsnett for vannforsyning, strømforsyning, avfallshåndtering.

I et moderne informasjonssamfunn vil telekommunikasjonsopplegg, eks, datanettverk og internett, være en sentral del av samfunnets infrastruktur. Noen vil også inkludere samfunnets grunnleggende tjenester som del av infrastrukturen, f.eks. grunnleggende helsetjenester. Dersom deler av et samfunns infrastruktur faller ut eller blir ødelagt, får det alvorlige virkninger for samfunnet.