Hopp til innhold

Integrasjon

name

Integrasjon

description

Endringsprosess der forskjellige deler, for eksempel land, går sammen i en større enhet og der forskjellene mellom delene gradvis kan bli utvisket. Integrasjonens mål kan være å skape større økonomisk og annet samkvem mellom delene, mer politisk fellesskap og/eller bedre sosial sammenheng i et system.

Det større samkvemmet kan også ses på som et uttrykk for at statene er forskjellige og dermed utfyller/ kompletterer hverandre. I internasjonal politikk tenkes det som oftest på stater. Men begrepet kan også brukes på andre og mindre systemer, grupper eller på enkeltmennesker - som flyktninger og migranter - i ferd med å bli del av sine nye stater og f.eks. arbeidsmarkedet der.