Hopp til innhold

Islamister

name

Islamister

description

Folk og organisasjoner som ønsker å la hele samfunnssystemet gjennomsyres av islamsk lov, sharia. De samfunnene som innfører Sharia-retten, har den guddommelige loven – Koranens regler – som fundament for all sin lovgivning. Innimellom blir de derfor også kalt for fundamentalister.