Hopp til innhold

Klientelisme

name

Klientelisme

description

Favorisering av de befolkningsgruppene som utgjør et regimes maktbase – slektninger, partilojale, folkegruppe og/eller andre støttespillere. Disse behandles på en annen og bedre måte enn andre innbyggere, også av offentlige byråkrater. Dette kalles gjerne klientelisme – et system ofte med tilsynelatende demokrati, men med personlige avhengighetsforhold som grunnlag. Ofte forbundet med korrupsjon. Motsatt av rettsbasert forutsigbarhet, et upersonlig regelverk og et ubestikkelig byråkrati.