Hopp til innhold

Konflikt - stridens kjerne

name

Konflikt - stridens kjerne

description

Bak konflikt og strid om regjeringsmakt eller territorium finn vi dei meir underliggande årsakene til konfliktar:

  • interessekonfliktar – strid om fordelinga av pengar og materielle gode – mellom anna om naturressursar (jord, vatn, metallar...) skattlegging, lokalisering av verksemd mm.
  • verdikonfliktar – strid om meir ikkjematerielle forhold. Her finn vi ofte strid med ideologiske eller tilsynelatande etnisk-religiøse forteikn

Konfliktar blir gjerne ekstra vanskelege å løyse når maktmisbruk og diskriminering fell langs etnisk-religiøse grensar, mellom anna systematisk prioritering av eigne grupper og veljarar. Det er sjeldan at årsakene til ein konflikt er berre materielle eller berre verdibaserte; ein finn gjerne element frå begge gruppene. Tyngdepunktet vil variere frå konflikt til konflikt.

Konfliktskjema:
• hvem er parter – hva med andre aktører? • kjernen i konflikten – verdi- eller interessekonflikt? • borgerkrig eller mellomstatlig krig? • hvordan er omverdenen involvert eller berørt? • bakgrunn/tidslinje - avgjørende hendinger • hvem er ofre? • årsaker – utløsende og/eller bakenforliggende • muligheter for konfliktløsning – med eller uten internasjonal innvirkning?