Hopp til innhold

Korrupsjon

name

Korrupsjon

description

Korrupsjon er å bestikke eller å bli bestukket for å oppnå fordeler, oftest private og da gjerne enkeltpersoner. Fordelene kan imidlertid også være hemmelig støtte til et politisk parti eller kontrakt til et selskap. Fellesnevneren for alle korrupsjonshandlinger er at de dreier seg om misbruk av makt i betrodd stilling for privat gevinst.

Mens korrupsjon gir fordel for de direkte involverte, er det til skade for andre, f.eks.ved at noen taper en kontrakt (konkurransevridning og kan hende tap av arbeidsplasser) de etter alle solemerker skulle hatt (beste anbud, best kompetanse...). Dette vil innebære uheldig konkurransevridning til fordel for lovbrytere. Andre ganger kan det være et korrupt byggingsvedtak – etter bestikkelse – i en offentlig etat som er til ulempe for folk (en ny vei over sin eiendom, et nytt nabohus som forringer solforhold eller utsikt...).

I u-land kan korrupsjon hindre langsiktige investeringer og både bidra til og befeste underutvikling.

Glidende overganger: Bestikkelser må skilles fra gaver. I motsetning til en gave medfører en bestikkelse en gjenytelse. Grensedragningen kan være vanskelig. Når blir en gave en bestikkelse? Bestikkelser kan også skjules som gaver. Hvor lang er veien fra bestikkelse til smøring?

Korrupsjonshandlinger kan kategoriseres langs flere dimensjoner:
1. Politisk, byråkratisk eller privat korrupsjon
2. Korrupsjon under tvang eller med samtykke
3. Korrupsjon med eller uten økonomisk verdi
4. Smøring eller storkorrupsjon

Transparency International er en ikke-statlig organisasjon som årlig publiserer en korrupsjonsindeks.