Liberalisering (avregulering, deregulering)

name

Liberalisering (avregulering, deregulering)

description

Liberalisering er en prosess som innebærer at politikerne vedtar mindre statlig styring og at mer i samfunnet blir overlatt til markedet. Regler blir helt eller delvis fjernet. Mindre statlig styring innad i et land går i dag ofte sammen med større åpenhet overfor utlandet, f.eks. liberalisering av et lands utenlandshandel.

Utvidet åpningstid i butikkene og opphevelse av NRKs monopol på å sende fjernsyn er to norske eksempler. Liberalisering kan innebære mer privat eie og salg av statlig virksomhet (privatisering). Når telemonopoler i mange land er blitt stykket opp og solgt til private, er det et eksempel på privatisering. Avregulering og deregulering er gjerne friere virksomhet knyttet til det økonomiske området og delmarkeder der. I en ettpartistat å åpne for flere politiske partier vil være en politisk liberalisering.