Masseøydeleggingsvåpen

name

Masseøydeleggingsvåpen

description

Kjernevåpen (atomvåpen), biologiske våpen, kjemiske våpen og radiologiske våpen blir ofte omtala som masseøydeleggingsvåpen på grunn av den enorme øydeleggingseffekten dei har. Bruk av slike våpen drep svært mange menneske på kort tid og det heile skal gjerne skje på ein viss avstand for ikkje å ramme eiga befolkning . Mange forskarar vil seie at det først og fremst er atomvåpna - med sin større effekt - som er dei eigentlege masseøydeleggingsvåpna.