Hopp til innhold

Multilateral - multilateralisme

name

Multilateral - multilateralisme

description

Multilateralisme – en utenrikspolitisk tilnærming som vektlegger å nå utenrikspolitiske mål gjennom internasjonal samhandling og samråd. Internasjonale forhandlinger, dialog, konsultasjon og avtaler mellom mange land, kompromisser og bindende forpliktelser spiller en betydelig rolle. Bilateral vil si forbindelse mellom to.