Hopp til innhold

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development

name

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development

description

OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(fra 1961) – er en organisasjon for økonomisk samarbeid mellom 30 industriland. OECD samler inn og publiserer statistikk om utviklingen i de enkelte medlemsstatene og gransker regelmessig den økonomiske utviklingen i disse. Ut fra dette kommer OECD med økonomiske råd til den enkelte regjering. I tillegg er OECD et forum til utarbeidelse av felles standpunkter i blant annet handelsspørsmål. OECD blir ofte omtalt som «rikmannsklubben», ettersom medlemslandene stort sett også er de rikeste landene i verden.