Hopp til innhold

Parisavtalen

name

Parisavtalen

description

Internasjonal avtale om klimapolitikk som ble vedtatt på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015 og signert av 175 land i april 2016. Avtalen har tre overordnede mål:

  • Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 grader (togradersmålet), men helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid.
  • Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.
  • «Globale finansstrømmer» skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling.

1. juni 2017 kunngjorde president Donald Trump at han kommer til å trekke USA fra Parisavtalen, men ingen land kan trekke seg fra avtalen før den har vært i kraft i minst tre år, og det må da skje med ett års forvarsel. Dermed vil den tidligste datoen USA kan være ute av Parisavtalen være 4. november 2020.

Kilde: Store norske leksikon