Hopp til innhold

Rettsstat

name

Rettsstat

description

 En stat med klare grenser for hvordan de styrende kan styre. De kan ikke styre etter hva de måtte finne for godt til enhver tid. Noen kjennetegn vil ofte være:

 •  Maktfordelingsprinsipp – statsmaktene (lovgivende, utøvende og dømmende) skal kunne kontrollere og balansere hverandre. Uavhengige domstoler
 •  Likebehandling av individer og selskaper
 •  Forutberegnelighet
  •  styring etter kjente lover og rettsregler
  •  nye lover skal ikke kunne ha tilbakevirkende kraft
 •  Frihet fra vilkårlig maktbruk:
  •  Krav på framstilling for dommer ”straks” og
  •  Krav på rettssak ”innen rimelig tid”
 •  Det vil ofte være et nært samband mellom rettsstat og demokrati (og demokratiske rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet mm)