Hopp til innhold

Sanksjoner

name

Sanksjoner

description

Sanksjoner vil i internasjonal politikk si tvangstiltak eller straffetiltak mot et (eller flere) land som truer eller bryter freden eller internasjonale avtaler. Eventuelt et land hvis politikk som et annet land eller det internasjonale samfunnet sterkt misliker. Siktemålet er å få landet til å endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilateralt eller multilateralt bestemt. Vi skiller gjerne mellom forskjellige typer sanksjoner:

  • diplomatiske sanksjoner er en mild form – hjemkalling eller utvisning av ambassadør, diplomater, kutte diplomatiske forbindelser osv.
  • økonomiske sanksjoner kan være helt eller delvis eksport- og eller importforbud, for eksempel nekte eksport av olje eller bestemte våpen.
  • Dersom tiltakene nevnt over ikke virker, kan FN ved Sikkerhetsrådet – etter forutgående vedtak der – gå inn for å bruke militære maktmidler.

I hvilken grad sanksjoner faktisk fører fram, er et av de mer omdiskuterte spørsmålene i internasjonal politikk. Kan det være at sanksjoner rammer feil grupper i et land, f.eks. fattige heller enn eliter, som har størst politisk innflytelse?