Hopp til innhold

Sekterisk

name

Sekterisk

description

–  begrepet har bakgrunn i ordet sekt og viser til noe som er sterkt forskjellig fra andre. Ofte vil det si religiøst eller etnisk forskjellig, men også ideologisk. Diskiminering og direkte hat kan være forbundet med sekterisk. 

Sekterisk vold har vi i seinere år blant annet sett utspille seg i Irak når ulike grupper innenfor islam har stått i åpen og voldelig konflikt med hverandre. Sjiaer og sunnier har der vært i væpnet kamp med hverandre. Sekterisk styre vil det være når en regjering i liten grad lytter til eller inkluderer andre etniske og religiøse grupper i styre og stell. Da diskriminerer den etter etniske og religiøse linjer.