Hopp til innhold

Suppleringsvalg

name

Suppleringsvalg

description

Valg for å utfylle ledighet som er oppstått i folkerepresentasjonen før mandattiden er ute. For eksempel fordi representanten har mistet livet, trekker seg eller av andre grunner ikke kan fortsette.