Hopp til innhold

Tilbakekoblingsmekanisme

name

Tilbakekoblingsmekanisme

description

Tilbakekoblingsmekanismer er en slags dominoeffekter der naturlige eller menneskeskapte klimaendringer har konsekvenser som igjen påvirker klimaet. De kan enten forsterke eller bremse effekten av en fysisk påvirkning.

Et eksempel er dannelse eller smelting av snø- og isflater. Is reflekterer det meste av solstrålingen. Smelter isen, blir et større område isfritt. Dermed vil mer solstråling kunne absorberes, noe som gir høyere temperatur. Høyere temperatur fører til at mer is smelter. Denne tilbakekoblingen er altså forsterkende.

Andre eksempler er endring i havets sirkulasjon (både dempende og forsterkende), vegetasjonsforandringer (både dempende og forsterkende) og frigjøring av klimagasser fra havet og biosfæren (forsterkende).

Kilde: Store norske leksikon