Hopp til innhold

Transnasjonalt selskap

name

Transnasjonalt selskap

description

Transnasjonalt selskap (også kalt flernasjonalt eller multinasjonalt selskap) er et selskap som driver produksjon/salg av varer/tjenester i flere land. De er organisert med et hovedselskap (morselskap, oftest i industriland, men etter hvert også i flere land i sør) og med datterselskap i ett eller flere andre land. I kraft av sin størrelse og handlefrihet er de transnasjonale selskapene svært viktige aktører i internasjonal politikk.