Hopp til innhold

Unntakstilstand

name

Unntakstilstand

description

Unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor alminnelige lover midlertidig er satt ut av kraft.

Unntakstilstand innebærer at myndighetene, ofte også militære myndigheter, får fullmakt til å treffe tiltak som ellers ligger utenfor gjeldende regler, f.eks. begrense ytrings- og forsamlingsfrihet osv.