Verdikjede

name

Verdikjede

description

Stadiene i prosessen fra råvare/anskaffelse via bearbeiding og markedsføring til salg som fører til verdiskaping