Diplomati og global styring

 • FN

  De forente nasjoner (FN), etablert i 1945, er en internasjonal organisasjon med stater som medlemmer.  FN fungerer både som en arena hvor land kan forhandle om internasjonale normer og regler, og som en aktør som både sørger ...

  FN
 • NATO

  Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. ...

  NATO
 • EU

  Den europeiske union (EU) ble etablert med Maastrichttraktaten i 1992, og er en videreføring av det europeiske samarbeidet som ble initiert allerede etter den andre verdenskrig.Tanken bak opprettelsen av EU var at de europeiske statene skulle ...

  EU
 • Internasjonale organisasjoner

  Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for å fremme sine interesser på den internasjonale arenaen?Studiet av internasjonale organisasjoner og global styring tar for seg det mylderet ...

  Internasjonale organisasjoner
 • Utenrikspolitikk

  i studiet av utenrikspolitikk spør vi hva representanter for en stat gjør i forholdet til andre internasjonale aktører, og hva slags effekter disse handlingene har.NUPI studerer i særlig grad Norges utenrikspolitikk som eksempel ...

  Utenrikspolitikk
 • Diplomati

  Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte representanter og at det ikke brukes makt i stor skala.En diplomat er en som er utnevnt til å representere et lands regjering i forholdet ...

  Diplomati
 • Humanitære spørsmål

  Sivilbefolkningen er ofte skadelidende ved humanitære kriser, uavhengig om disse skyldes menneskeskapte konflikter eller naturkatastrofer. Det internasjonale humanitære hjelpeapparatet gjøres tilgjengelig i kriser der det lokale statsapparatet ...

  Humanitære spørsmål