Krig og fred

 • Konflikt

  Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall.NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet ...

  Konflikt
 • Politisk risiko

  Risiko er en samlebetegnelse vi bruker for å si noe om sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne hendelsen.Vår tid kjennetegnes av store politiske og økonomiske geopolitiske maktskifter. Den etablerte internasjonale ...

 • Terrorisme og ekstremisme

  Det er stor enighet om kjernebetydningen av begrepet terrorisme, men stor uenighet om begrepets begrensinger.Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for ...

  Terrorisme og ekstremisme
 • Sikkerhetspolitikk

  Sikkerhetspolitikk handler om å sikre et lands selvbestemmelsesrett og politisk handlefrihet.En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger ...

  Sikkerhetspolitikk
 • Fredsbygging

  Fredsbygging innebærer å reformere og styrke statlige institusjoner etter en konflikt.NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og gjenoppbygge etter konflikt. NUPIs arbeid med fredsbygging er ...

  Fredsoperasjoner
 • Fredsoperasjoner

  Fredsoperasjoner innebærer å stabilisere en konflikt eller å hjelpe til å implementere en våpenhvile eller omfattende fredsavtale.NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og ...

  Fredsoperasjoner
 • Forsvar

  Forsvaret har som oppgave å ivareta sikkerheten og forsvare landet mot angrep.NUPI er engasjert i å utvikle ideer, teorier og framgangsmåter for militæret, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å kombinere ...

  Forsvar