Arbeidsoppgaver, quiz og lenkeforslag til HHD nr. 8 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med sekterisk krig?
 2. Hva menes med en vasallstat?
 3. Hva er wahabismen?
 4. Hva menes med stedfortrederkrig?
 5. Hvor stor andel utgjør sunnimuslimer av alle muslimer?
 6. Gjør greie for hva forfatteren mener med at det er å overforenkle å framstille striden mellom Iran og Saudi-Arabia for en religiøs konflikt.
 7. Både Saudi-Arabia og Iran har henholdsvis en sjiamuslimsk og en arabisk minoritet. Hvordan forholder styresmaktene i de to landene seg til sine to minoriteter?
 8. Hvordan endret den amerikanske invasjonen av Irak i 2003 maktbalansen i Midtøsten?
 9. Gjør greie for hvordan omliggende makter i Midtøsten kan påvirke borgerkriger der.
 10. Hvordan kan kan sekterisk politikk fungere som lynavleder for styresmaktene i Iran og Saudi-Arabia?
 11. Gjør greie for hvilke konsekvenser rivaliseringen mellom Iran og Saudi-Arabia har hatt for andre land og grupper i Midtøsten.
 12. Smågruppearbeid: Den ene halvdelen av gruppene skal gjøre greie for og presentere det iranske synet på Saudi-Arabia for de andre gruppene. En av smågruppene plukkes ut til å framføre for alle andre grupper. Den andre halvdelen av smågruppene gjør det samme med det saudiske synet på Iran. Også herfra trekkes en av smågruppene ut til å presentere.  Finn gjerne mer informasjon på internett - ut over det som står i selve artikkelen.
 13. Storgruppe: Diskuter ulike tiltak som kan fremme tillit og mer fredelige forhold mellom rivalene Iran og Saudi-Arabia.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål