Arbeidsoppgaver til HHD nr. 10 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Nevn tre mineraler som utvinnes fra gruver i Kongo.
  2. Hva het landet som i dag er DR Kongo tidligere? Flere riktige svar.
  3. Hvilke ulike oppgaver har gruvearbeiderne?
  4. Hva er forskjellen på ikke-industriell og industriell gruvedrift?
  5. Hva er et multinasjonalt selskap?
  6. Hvorfor velger folk å jobbe gruvene selv om det er farlig? Har de et reelt valg?
  7. Diskuter i klassen: Bør vi unngå å kjøpe produkter med mineraler fra gruver i Kongo? Hvorfor/hvorfor ikke?
  8. Les de to artiklene fra Bistandsaktuelt under. Diskuter innholdet sakene opp mot hverandre og «Hvor hender det?»-artikkelen.

Oppgaver

Relaterte kompetansemål