Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2018

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2018

short_description

related_quiz

questions

  1. Hvilke land tilhører Latin-Amerika?
  2. Hvem vant presidentvalget 2018?
  3. Hvorfor er Jair Bolsonaro kontroversiell?
  4. I hvilken periode i nyere tid var det ikke demokrati i Brasil og hvorfor?
  5. Hvorfor snakker vi om en høyrebølge i Latin-Amerika?
  6. Hva gikk galt da venstresiden stort sett hadde makten i regionen?
  7. Hva er de viktigste grunnene til at befolkningen i Latin-Amerika har lite tillit til sine politiske ledere?
  8. Hvem vinner og hvem taper på at Latin-Amerika er blitt blåere?
  9. Diskuter denne påstanden: Pendelen vil raskt svinge tilbake igjen og vi får på nytt et «rødt» Latin-Amerika.

 

Lenkeforslag til artikkelen 

"Hvor hender det?"-artikler: 

 

Annet:

tasks

tags

finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger, gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda, presentere ulike strategier for utvikling, gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land, gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst

tags_migration