Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17, 2020

title

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 17, 2020

short_description

related_quiz

questions

  1. Korleis vil du forklare, med dine eiga ord, kva den arabiske våren er for noko?
  2. Kva var det som starta den arabiske våren?
  3. Kva for land blei ein del av den arabiske våren?
  4. Har den arabiske våren ført til meir eller mindre demokrati i Midtausten?
  5. Kva for faktorar førte til at det blei meir demokrati i Tunisia?
  6. Kvifor fikk Kvartetten for nasjonal dialog Nobels fredspris?
  7. Kva for faktorar førte til at det blei mindre demokrati – og borgerkrig – i Syria?
  8. Skriv ein faktaboks om kvar av diktatorane som falt på grunn av den arabiske våren. Kven var dei?

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet, definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering, finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn, drøfte massemedienes rolle som politisk aktør, gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling, finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer, drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer, gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati, presentere og sammenlikne ulike politiske systemer, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene, gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

tags_migration