Hopp til innhold

Arbeidsoppgaver og fordypning til HHD nr. 9, 2020

title

Arbeidsoppgaver og fordypning til HHD nr. 9, 2020

short_description

related_quiz

questions

  1. Når ble AU etablert?
  2. Hvorfor ble AU etablert?
  3. Hva er AUs hovedmål?
  4. Hva jobber AU med?
  5. Hvilke organer består AU av og hva er deres oppgaver?
  6. Hva er de største forskjellene og likhetene mellom AU og EU. 
  7. Hva er de største utfordringene for AU framover?

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


tasks

tags

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere, gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder, sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet, gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer, drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid, beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder, gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter, gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel, drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel, forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer, gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel

tags_migration